Home
Kinderen en jongeren
Ouders
Praktijk
Agenda
Contact
WonderWijs
kinder- en jongerencoaching, opvoedondersteuning en trainingen
Home

Welkom op de website van WonderWijs kinder- en jongerencoaching, opvoedingsondersteuning en trainingen. Via deze homepage en de pagina’s die in de balk hierboven aangegeven staan, vindt u allerlei informatie over dat wat WonderWijs u en uw kind te bieden heeft.

Voor kinderen en jongeren is er een aparte bladzijde gemaakt. Zij kunnen hierboven op ‘kinderen en jongeren’ klikken voor meer informatie.

Bij WonderWijs kindercoaching wordt positief en oplossingsgericht gewerkt. Er wordt van uitgegaan dat elk kind en elke jongere talenten en eigenschappen heeft die hij of zij kan gebruiken om tot die oplossing te komen. De kunst is om die hulpbronnen te ontdekken en te gebruiken. Dit gebeurt door spelen, spelletjes doen, knutselen, bouwen, zingen of door praten, afhankelijk van wat het kind of de jongere wil. Welke coachingsinterventies worden gebruikt, staat ook niet vooraf vast. Die hangen af van de coachvraag en van het kind of je jongere. Een vaste werkwijze is er dus niet, waardoor er hulp op maat kan worden aangeboden, waarbij de belangen en behoeften van het kind/de jongere centraal staan.

Ieder mens wordt beïnvloed door zijn omgeving en zijn gezin en familie van herkomst. Dit sluit aan bij het gedachtengoed van de contextuele benadering. Voor met name het tweede en derde traject dat wordt aangeboden, is het belangrijk om die zienswijze mee te nemen in de gesprekken.

Bij het ondersteuningstraject rondom scheiding staat centraal dat de band tussen ouders en kinderen onverbreekbaar is: nooit hou je op de moeder of vader van je kind te zijn en nooit houdt je kind op de zoon of dochter van die ouders te zijn.  

De contextuele benadering is een respectvolle manier van kijken naar een situatie waarbij de behoeften van álle betrokkenen in het oog worden gehouden.
Webhosting provided by Prioserve Internetdiensten
HomeKinderen en jongerenOudersPraktijkAgendaContact